grudzień 18, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa II

grudzień 7, 2020

Oś. Śliwowa – zgłoszenie gotowości przekazania lokali

Zgodnie z  zapisami warunków zawartych z  Państwem umów  Deweloperskich na Osiedlu Śliwowa,  zgłaszamy gotowość do przekazania Lokali stanowiących przedmiot zawartej z Państwem Umowy od dnia 16.12.2020. Rezerwacji […]
grudzień 1, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

listopad 25, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa II

listopad 5, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa II

listopad 5, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

październik 28, 2020

Oś. Kowale – zgłoszenie gotowości przekazania lokali

Zgodnie z zapisami warunków zawartych z Państwem umów Deweloperskich, z uwagi na zakończone prace budowlane, zgłaszamy gotowość do przekazania lokali stanowiących przedmiot zawartej z Państwem Umowy. […]
październik 19, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

wrzesień 10, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

wrzesień 10, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Kowale

sierpień 4, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Kowale

lipiec 21, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

lipiec 1, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Kowale

czerwiec 16, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Śliwowa

maj 7, 2020

Postęp prac budowlanych na inwestycji Osiedle Kowale

//]]>