DSC_2137Zapraszamy do zapoznania się ze schematem zakupu mieszkania, podpisania umowy rezerwacyjnej oraz deweloperskiej.

  • Prezentacja mieszkania i zapoznanie się z dokumentacją
  • Podjęcie decyzji o zakupie mieszkania
  • Podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata zadatku w wysokości 5000 zł na wskazane w umowie konto bankowe.
    Wpłaty dokonuje się po podpisaniu umowy w określonym w niniejszej umowie terminie. Umowę rezerwacyjną zawieramy w biurze sprzedaży lub w indywidualnych przypadkach korespondencyjnie
  • Podpisanie umowy deweloperskiej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy rezerwacyjnej, lub w innym uzgodnionym w umowie rezerwacyjnej. Umowa deweloperska wymaga zgodnie z obowiązującym przepisami formy aktu notarialnego i z tego względu musi zostać zawarta w kancelarii notarialnej przed notariuszem. Koszt podpisania umowy deweloperskiej po połowie ponosi klient oraz deweloper (przybliżony koszt zawarcia umowy deweloperskiej to 500-600 zł dla każdej ze stron umowy).
  • Płatności za kolejne etapy budowy. Standardowo budowa każdego przez nas realizowanego osiedla podzielona jest na dziesięć etapów, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy (niektóre inwestycje składają się z pięciu etapów budowy). Po zakończeniu każdego z nich, Klient w przeciągu 14 dni od otrzymania faktury za zrealizowany etap jest zobligowany do uiszczenia opłaty za dany etap.
  • Odbiór mieszkania następuje po zakończeniu prac budowlanych w lokalu który jest przedmiotem umowy, deweloper zawiadamia każdego z Klientów o gotowości do przekazania lokalu. Termin odbioru ustalany jest z każdym z klientów indywidualnie.
  • Przeniesienie własności to ostatni etap zakupu mieszkania. Jest to umowa zawarta w wymaganej formie aktu notarialnego, przenosząca prawo własności Lokalu wraz z innymi elementami np. komórka lokatorska , garaż , itp. na Klienta. Zawierana jest niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie . terminie zawarcia ustalany jest z Klientem w zgodzie z zapisami zawartymi w umowie deweloperskiej, bądź też przedwstępnej.

Wzory umów rezerwacyjnych, deweloperskich, harmonogramy prac budowlanych, standard wykończenia lokalu oraz pozostała dokumentacja dostępna jest w zakładce „Dokumentacja” przy każdej z inwestycji, które w danej chwili są dostępne w sprzedaży.

//]]>